Žádost o zápis do Seznamu výrobků a technologií

Pro zápis do SVT je nutné správně vyplnit všechny povinné záložky formuláře a poté v záložce Náhled tlačítkem Odeslat formulář odeslat ke schválení. Následně vytiskněte odeslaný formulář žádosti a včetně všech povinných dokladů pošlete na korespondenční adresu SFŽP ČR.

Pokud se registrujete poprvé, přečtěte si prosím Jak se registrovat do SVT krok za krokem.

Registrace

Název/příjmení a jméno *
Právní forma *
IČ *
DIČ *
Email *
Web *
Zadejte adresu ve tvaru například:
www.zelenausporam.cz
nebo
www.zelenausporam.cz/sekce/505/kdo-mi-poradi/
Telefon *
Zadejte číslo v mezinárodním formátu:
+420 123 456 789
Pokud chcete uvést více čísel oddělte je čárkou.
Fax *
Zadejte číslo v mezinárodním formátu:
+420 123 456 789
Pokud chcete uvést více čísel oddělte je čárkou.
ID datové schránky
Typ žadatele *

Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba) *

Ulice *
čp. *
Obec *
PSČ *
(platí pro výrobce z ČR a SR)
Zadejte PSČ ve tvaru: 123 45
Stát *

Kontaktní osoba pro SFŽP ČR *

Jméno *
Příjmení *
Titul *
E-mail *
Telefon *

Dokumenty přikládané k žádosti:

Výpis z Obchodního rejstříku nebo Živnostenského rejstříku (ne starší 90 dnů)
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Písemné pověření k jednání za výrobce (pouze v případě, že žádost podává zplnomocněný zástupce výrobce)
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Plná moc (pouze v případě, že kontaktní osoba není oprávněna za dodavatele samostatně jednat)
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 (pouze pokud výrobce deklaruje
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 (pouze pokud výrobce deklaruje
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (pouze pokud výrobce deklaruje
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021
Zadejte datum ve formátu:
19.09.2021

Kontrolní kód

Kontrolní kód
Zadejte kontrolní kód


** Na tento email Vám budou odeslány přihlašovací údaje, které slouží pro přístup do SVT a k formuláři žádosti o zápis.

Přihlášení

Heslo

Zapomněli jste heslo? >>