Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Grätz Miroslav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rokytník
Č.popisné/ č.orientační 79
Obec Hronov
PSČ 549 31
Stát Česká republika
46500430
DIČ CZ6403062204
Email miroslav.gratz@seznam.cz
Telefon +420 603 894 329
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rokytník
Č.popisné/ č.orientační 79
Obec Hronov
PSČ 54931
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Královehradecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.11.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne