Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele STAVO-NEF
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Zbrodek
Č.popisné/ č.orientační 223
Obec Veselí nad Moravou
PSČ 698 01
Stát Česká republika
29213495
DIČ CZ29213495
Email nef@email.cz
Telefon +420 518 322 679
Webové stránky www.nef.cz
Fax +420 518 322 679
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BACHL Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
minerální vlna
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BACHL
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Rockwool a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Zbrodek
Č.popisné/ č.orientační 223
Obec Veselí nad Moravou
PSČ 698 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 30.04.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne