Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PROFIPLAST
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vranovská
Č.popisné/ č.orientační 191/38
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
44964544
DIČ CZ44964544
Email tirayova@profiplast.eu
Telefon +420 725 107 222
Webové stránky www.profiplast.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEKTRADE a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Stomix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Master Builders Solutions CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Decro Bzenec spol. s r.o.
HON-okna,dveře, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Dřevěná
Dřevěné
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Český Caparol s.r.o.
  • Decro Bzenec spol. s r.o.
  • DEKTRADE a.s.
  • HON-okna,dveře, s.r.o.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
  • Master Builders Solutions CZ s.r.o.
  • Stomix s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vranovská
Č.popisné/ č.orientační 191/38
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.12.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne