Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele František Kuchař
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice nám.Svobody
Č.popisné/ č.orientační 61
Obec Jemnice
PSČ 675 31
Stát Česká republika
64336506
DIČ CZ6802200988
Email kuchar.f@volny.cz
Telefon +420 602 561 805
Webové stránky
Fax +420 568 450 886
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
K.T.O. International spol. s r. o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • K.T.O. International spol. s r. o.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice nám.Svobody
Č.popisné/ č.orientační 61
Obec Jemnice
PSČ 67531
Stát Slovensko
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.06.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne