Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kalianko Radim
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Husova
Č.popisné/ č.orientační 596/96
Obec Drnholec
PSČ 691 83
Stát Česká republika
62148737
DIČ CZ7504054052
Email kalianko@kalianko.cz
Telefon +420 602 871 817
Webové stránky www.kalianko.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Ploché
Kondenzační
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • GIENGER spol. s r.o.
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Náměstí Svobody
Č.popisné/ č.orientační 659
Obec Drnholec
PSČ 691 83
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 26.07.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne