Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rudolf Riezner
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Třebovická
Č.popisné/ č.orientační 5070/82
Obec Ostrava Třebovice
PSČ 72200
Stát Česká republika
62357778
DIČ CZ6506251389
Email riezner@gmail.com
Telefon +420 608 712 869
Webové stránky www.riezner.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Nosreti as. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
HOTJET CZ, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Nosreti, a.s.
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
TUBOSOL, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ROMOTOP spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
OPOP, s. r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
August Brötje GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
 • 4T, a.s.
 • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
 • August Brötje GmbH
 • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o.
 • Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers
 • Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers
 • Bosch Termotechnika s.r.o., divize Junkers
 • GIENGER spol. s r.o.
 • HOTJET CZ, s.r.o.
 • IVAR CS spol. s r.o.
 • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
 • Nosreti as.
 • Nosreti, a.s.
 • OPOP, s. r.o.
 • ProTherm
 • Regulus spol. s r.o.
 • ROMOTOP spol. s r.o.
 • TUBOSOL, s.r.o.
 • Vaillant Group Czech
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Gajdošova
Č.popisné/ č.orientační 3280/29A
Obec Ostrava Moravská Ostrava
PSČ 70200
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 24.04.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne