Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Válka Jaroslav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Žarošice
Č.popisné/ č.orientační 174
Obec Žarošice
PSČ 696 34
Stát Česká republika
18182780
DIČ CZ 7107074271
Email valka.j@tiscali.cz
Telefon +420 724 506 880
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
SOLAR POWER CZ,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ENBRA, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Ploché
Vakuové trubicové
ENBRA, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kondenzační
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
SEG Solar Energy GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Spring Solar Ltd. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Sonnenkraft SolarSystems GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Ritter Solar GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • ENBRA, a.s.
 • ENBRA, a.s.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • Ritter Solar GmbH
 • SEG Solar Energy GmbH
 • SOLAR POWER CZ,s.r.o.
 • Sonnenkraft SolarSystems GmbH
 • Spring Solar Ltd.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Žarošice
Č.popisné/ č.orientační 174
Obec Žarošice
PSČ 696 34
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihomoravský (Brno)
 • Olomoucký
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.07.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne