Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kárský Miroslav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jedlová
Č.popisné/ č.orientační 55
Obec Jedlová
PSČ 569 91
Stát Česká republika
72833564
DIČ CZ-6506171353
Email karsky.m@tiscali.cz
Telefon +420728219218
Webové stránky
Fax +420461741414
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • GIENGER spol. s r.o.
 • ProTherm
 • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jedlová
Č.popisné/ č.orientační 55
Obec Jedlová
PSČ 569 91
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Královehradecký
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Středočeský
 • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 03.09.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne