Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Ing.Václav Růžička
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Závodu míru
Č.popisné/ č.orientační 1277
Obec Nejdek
PSČ 36221
Stát Česká republika
74111043
DIČ není
Email ruzicka.vaclav@centrum.cz
Telefon +420773902990
Webové stránky www.energeticke-stitky-penb.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tex-color s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Tex-color s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice TGM
Č.popisné/ č.orientační 12
Obec Karlovy Vary
PSČ 36001
Stát Česká republika
2.
Ulice Závodu míru
Č.popisné/ č.orientační 1277
Obec Nejdek
PSČ 36221
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.06.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne