Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Herián Tomáš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lopuchová
Č.popisné/ č.orientační 31/1
Obec Ostrava-Antošovice
PSČ 71100
Stát Česká republika
76114821
DIČ 7809215524
Email HET1000@seznam.cz
Telefon +420 723 430 333
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
HENKEL ČR, spol. s r.o. (Ceresit) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • HENKEL ČR, spol. s r.o. (Ceresit)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lopuchová 54
Č.popisné/ č.orientační 4
Obec Ostrava-Antošovice
PSČ 711 00
Stát Česká republika
2.
Ulice Lopuchová
Č.popisné/ č.orientační 31/1
Obec Ostrava-Antošovice
PSČ 711 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.03.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne