Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele FULA 74
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Tři Sekery
Č.popisné/ č.orientační 137
Obec Mariánské Lázně
PSČ
Stát Česká republika
27982114
DIČ CZ27982114
Email fula74@fula74.cz
Telefon +420 608 964 480
Webové stránky www.fula74.cz
Fax +420 354 694 632
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
FULA 74 s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Brilon a.s.
  • FULA 74 s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Tři Sekery
Č.popisné/ č.orientační 137
Obec Mariánské Lázně
PSČ 353 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 30.06.2007
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne