Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele arde
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Krumsín
Č.popisné/ č.orientační 155
Obec Krumsín
PSČ 798 03
Stát Česká republika
28348168
DIČ CZ28348168
Email ardesro@seznam.cz
Telefon +420 775 660 215
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
BACHL Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
Výrobci
  • BACHL
  • BAUMIT spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Krumsín
Č.popisné/ č.orientační 155
Obec Krumsín
PSČ 798 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Olomoucký
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.06.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne