Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Pastorek Zdenek
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jalubi 461
Č.popisné/ č.orientační 461
Obec Jalubi
PSČ 687 05
Stát Česká republika
67538606
DIČ CZ 6804042157
Email pastorektopeni@seznam.cz
Telefon +420 603 904 235
Webové stránky www.pastorek-vtp.cz
Fax +420 572 573 230
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Vaillant Group Czech
  • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice jalubí
Č.popisné/ č.orientační 461
Obec Jalubí
PSČ 687 05
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.06.2013
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne