Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vevera Aleš
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lesná
Č.popisné/ č.orientační 400/1
Obec Letovice
PSČ 679 61
Stát Česká republika
72440694
DIČ CZ7108063765
Email alveve@atlas.cz
Telefon +420 777 612 637
Webové stránky www.vevera.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lesná
Č.popisné/ č.orientační 400/1
Obec Letovice
PSČ 679 61
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 04.03.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne