Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Hanzlíček Roman
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Karlovarská
Č.popisné/ č.orientační 266
Obec Toužim
PSČ 364 01
Stát Česká republika
49187406
DIČ CZ6710120054
Email romanhanzlicek@seznam.cz
Telefon +420 777 044 961
Webové stránky www.hr-instal.com
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Wolf GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
IIMMERGAS S.p.A. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Výrobci
  • IIMMERGAS S.p.A.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Viessmann spol. s r.o.
  • Wolf GmbH
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Karlovarská
Č.popisné/ č.orientační 266
Obec Toužim
PSČ 364 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Karlovarský
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.09.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne