Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele REMONT
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kubelíkova
Č.popisné/ č.orientační 16
Obec Liberec
PSČ 460 07
Stát Česká republika
44565631
DIČ CZ44565631
Email remont@remont-lbc.cz
Telefon +420602410823
Webové stránky www.remont-lbc.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
DE DIETRICH THERMIQUE
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DE DIETRICH THERMIQUE Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
STIEBEL ELTRON Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
STIEBEL ELTRON
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
4T, a.s.
Regulus spol. s r.o.
BENEKOVterm s.r.o.
Výrobci
 • 4T, a.s.
 • 4T, a.s.
 • Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
 • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • BENEKOVterm s.r.o.
 • BUDERUS divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
 • DE DIETRICH THERMIQUE
 • DE DIETRICH THERMIQUE
 • Regulus spol. s r.o.
 • Regulus spol. s r.o.
 • STIEBEL ELTRON
 • STIEBEL ELTRON
 • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kubelíkova
Č.popisné/ č.orientační 16
Obec Liberec
PSČ 460 07
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Hlavní město Praha
 • Královehradecký
 • Liberecký
 • Středočeský
 • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 13.03.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne