Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele V+T mat
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jana Kouly
Č.popisné/ č.orientační 445
Obec Český Brod
PSČ 282 01
Stát Česká republika
26432161
DIČ CZ26432161
Email milos.majer@vtmat.cz
Telefon +420 605 523 200
Webové stránky www.vtmat.cz
Fax +420 323 661 731
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy) Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
REVEL,s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Výrobci
  • REVEL,s.r.o.
  • Richter+Frenzel s.r.o. (solární systémy)
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jana Kouly
Č.popisné/ č.orientační 445
Obec Český Brod
PSČ 281 63
Stát Česká republika
2.
Ulice U Mototechny
Č.popisné/ č.orientační 88
Obec Tehovec
PSČ 521 62
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.01.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne