Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele FRÁTHERM s.r.o./ Frána Josef
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bolešiny
Č.popisné/ č.orientační 98
Obec Klatovy
PSČ 33901
Stát Česká republika
29091314
DIČ CZ29091314
Email fratherm@seznam.cz
Telefon 607780778
Webové stránky www.fratherm.cz
Fax -
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ATMOS - Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
VERNER, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Lam Bollitori Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Výrobci
  • ATMOS - Jaroslav Cankař a syn
  • Lam Bollitori
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
  • VERNER, a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bolešiny
Č.popisné/ č.orientační 98
Obec Klatovy
PSČ 33901
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 23.12.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne