Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele VT HRANICE
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Teplická
Č.popisné/ č.orientační 258
Obec Hranice
PSČ 753 01
Stát Česká republika
28651103
DIČ CZ28651103
Email jiri.jurca@vt-hranice.cz
Telefon +420 581 696 420
Webové stránky www.vt-hranice.cz
Fax +421 581 696 421
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
August Brötje GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Výrobci
  • August Brötje GmbH
  • GIENGER spol. s r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Teplická
Č.popisné/ č.orientační 258
Obec Hranice
PSČ 75301
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.03.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne