Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kočí Lubomír
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Odunec
Č.popisné/ č.orientační 1
Obec Odunec
PSČ 67555
Stát Česká republika
67067751
DIČ CZ6009110250
Email info@vtpkoci.cz
Telefon +420 608815552
Webové stránky www.vtpkoci.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Vaillant Group Czech
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne