Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele REDIS TRADE s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Návsí
Č.popisné/ č.orientační 306
Obec Návsí
PSČ 73992
Stát Česká republika
25896288
DIČ CZ 25896288
Email info@redistrade.cz
Telefon +420 725 111 816
Webové stránky www.redistrade.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Styrotrade a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Rockwool a.s.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • Styrotrade a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Návsí
Č.popisné/ č.orientační 306
Obec Návsí
PSČ 73992
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.12.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne