Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MSO servis spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Svatoborská
Č.popisné/ č.orientační 591/87
Obec Kyjov
PSČ 697 01
Stát Česká republika
49971379
DIČ CZ49971379
Email msos@msos.cz
Telefon +420 518 612 307
Webové stránky www.msos.cz
Fax +420 518 615 196
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Master Builders Solutions CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
LB Cemix s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
DE DIETRICH THERMIQUE Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Kondenzační
Wolf GmbH Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
LIMA okna s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Plastové
Plastová
Plastové
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • DE DIETRICH THERMIQUE
  • LB Cemix s.r.o.
  • LIMA okna s.r.o.
  • Master Builders Solutions CZ s.r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • Wolf GmbH
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Svatoborská
Č.popisné/ č.orientační 591/87
Obec Kyjov
PSČ 697 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.12.1993
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne