Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele PLP Projektstav s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Rosice
Č.popisné/ č.orientační 336
Obec Rosice
PSČ 538 34
Stát Česká republika
28793480
DIČ CZ28793480
Email info@plp-projektstav.cz
Telefon +420 603 891 556
Webové stránky www.plp-projektstav.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
dřevovláknité výrobky
Výrobci
  • DEK a.s. (skupina DEK)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Rosice
Č.popisné/ č.orientační 336
Obec Rosice
PSČ 538 34
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.05.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne