Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele LIPOTOP s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Železná
Č.popisné/ č.orientační 51
Obec Beroun
PSČ 266 01
Stát Česká republika
24846023
DIČ CZ24846023
Email info@lipotop.cz
Telefon +420 602 628 704
Webové stránky www.lipotop.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
IIMMERGAS S.p.A. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
VIPS gas s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • IIMMERGAS S.p.A.
  • Regulus spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VIPS gas s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
žádné pobočky
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Plzeňský
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 16.05.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne