Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele ABC Engineering / Bala Fahmi
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Darwinova
Č.popisné/ č.orientační 1771/11
Obec Praha 4
PSČ 143 00
Stát Česká republika
61057347
DIČ CZ61057347
Email Balaf@seznam.cz
Telefon +420 604 925 219, +420 603 155 861, +420 605 555 535
Webové stránky
Fax +420 244 461 985
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
dřevitá vlna
expandovaný perlit
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Dřevěná
Plastová
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
polystyren
minerální vlna
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
Tepelně izolační nosné stavební prvky
IVAR CS spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
URSA CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • IVAR CS spol. s r.o.
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • URSA CZ s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Darwinova
Č.popisné/ č.orientační 1771/11
Obec Praha
PSČ 143 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 28.03.1996
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne