Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MALY - Bohemia
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sadová
Č.popisné/ č.orientační 167
Obec Beroun
PSČ 266 01
Stát Česká republika
25792482
DIČ CZ25792482
Email info@maly-bohemia.cz
Telefon +420 311 621 173
Webové stránky www.maly-bohemia.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jaroslav Cankař a syn ATMOS Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
ProTherm Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • Jaroslav Cankař a syn ATMOS
  • ProTherm
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Sládkova
Č.popisné/ č.orientační 304
Obec Beroun
PSČ 266 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.08.1999
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne