Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Nevrla Milan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hrabůvka
Č.popisné/ č.orientační 1
Obec Hrabůvka
PSČ 75301
Stát Česká republika
76582582
DIČ 7304185724
Email mnevrla@seznam.cz
Telefon +420 720 202 514
Webové stránky www.mnsolar.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tempner Solar Systems s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
K.T.O. International spol. s r. o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
AAA Solar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Energetyka Solarna Ensol Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
 • AAA Solar s.r.o.
 • Energetyka Solarna Ensol
 • GIENGER spol. s r.o.
 • K.T.O. International spol. s r. o.
 • Tempner Solar Systems s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Hrabůvka
Č.popisné/ č.orientační č.1
Obec Hrabůvka
PSČ 75301
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
 • Jihočeský (České Budějovice)
 • Jihomoravský (Brno)
 • Královehradecký
 • Moravskoslezský (Ostrava)
 • Olomoucký
 • Pardubický
 • Středočeský
 • Vysočina (Jihlava)
 • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 11.02.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne