Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Vladimír Pavlovec
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Nadjezdu
Č.popisné/ č.orientační 210
Obec Kutná Hora
PSČ 284 03
Stát Česká republika
48672441
DIČ CZ6407031147
Email ekotop@tiscali.cz
Telefon +420 603 209 896
Webové stránky 1
Fax 1
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tepelná čerpadla IVT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Výrobci
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Tepelná čerpadla IVT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kaňk 22
Č.popisné/ č.orientační 22
Obec Kutná Hora
PSČ 284 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 12.10.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne