Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Radek Zouhar
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Manerov
Č.popisné/ č.orientační 17
Obec Bohdalice-Pavlovice
PSČ 683 41
Stát Česká republika
67492908
DIČ CZ 7207104696
Email zouharmanerov@seznam.cz
Telefon +420 728 0410675, +420 723 177 330
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Manerov
Č.popisné/ č.orientační 17
Obec Bohdalice-Pavlovice
PSČ 683 41
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.05.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne