Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Škraňka Jiří
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Oldřiš
Č.popisné/ č.orientační 45
Obec Borová
PSČ 569 82
Stát Česká republika
66286140
DIČ CZ7803093507
Email jajskranka@seznam.cz
Telefon +420 604 200 470
Webové stránky www.zelenausporam.cz
Fax 0
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Výrobci
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vítězná
Č.popisné/ č.orientační 867/2
Obec Svitavy
PSČ 568 02
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihomoravský (Brno)
  • Královehradecký
  • Olomoucký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.06.1997
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne