Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Xercom
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Svobody
Č.popisné/ č.orientační 565/25
Obec Cheb
PSČ 350 02
Stát Česká republika
25215272
DIČ CZ252 152 72
Email moravec@xercom.cz
Telefon +420 351 014 052
Webové stránky www.xercom.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Svobody
Č.popisné/ č.orientační 565/25
Obec Cheb
PSČ 350 02
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
  • Plzeňský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 06.08.2009
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne