Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Aquaplumb
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Patočkova
Č.popisné/ č.orientační 4/6
Obec Praha
PSČ 169 00
Stát Česká republika
24692506
DIČ CZ24692506
Email vit@aquaplumb.cz
Telefon +420 800 555 100
Webové stránky www.aquaplumb.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Stiebel Eltron GmbH. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • Stiebel Eltron GmbH.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Patočkova
Č.popisné/ č.orientační 4/6
Obec Praha
PSČ 169 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 15.02.2012
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne