Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Dalík Martin
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Onšovice
Č.popisné/ č.orientační 23
Obec Dehtáře
PSČ 393 01
Stát Česká republika
73559989
DIČ CZ 7708011498
Email dalikmartin@seznam.cz
Telefon +420 775 325 991
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Výrobci
  • GIENGER spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Onšovice
Č.popisné/ č.orientační 23
Obec Dehtáře
PSČ 393 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.08.1995
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne