Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Mateko CZ
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Lučany nad Nisou
Č.popisné/ č.orientační 671
Obec Lučany nad Nisou
PSČ 46871
Stát Česká republika
25489267
DIČ CZ25489267
Email obchod@mateko.cz
Telefon +420 728 136 026
Webové stránky www.mateko.cz
Fax +420 483 300 610
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Krbová kamna s teplovodním výměníkem na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Bosch Thermotechnologie SAS Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
Brilon a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Bosch Thermotechnologie SAS
  • Brilon a.s.
  • Viessmann spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Lučany nad Nisou
Č.popisné/ č.orientační 671
Obec Lučany nad Nisou
PSČ 468 71
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Liberecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 17.05.2004
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne