Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele MM mont group
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cejl
Č.popisné/ č.orientační 72
Obec Brno
PSČ 602 00
Stát Česká republika
28284259
DIČ CZ28284259
Email info@mmmontgroup.cz
Telefon +420 545 215 951
Webové stránky www.mmmontgroup.cz
Fax +420 545 215 951
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
SINCLAIR Corporation Ltd. Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Tepelná čerpadla AIT s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla
Strojírny Bohdalice, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika
  • Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (WEBER TERRANOVA)
  • SINCLAIR Corporation Ltd.
  • Strojírny Bohdalice, a.s.
  • Tepelná čerpadla AIT s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Olomoucká
Č.popisné/ č.orientační 77
Obec Brno
PSČ 627 00
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Olomoucký
  • Vysočina (Jihlava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 29.04.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne