Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Beran Miroslav
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Kladská
Č.popisné/ č.orientační 5/92
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
65722817
DIČ CZ7104243047
Email miroslav.beran@volny.cz
Telefon +420603548655
Webové stránky www.miroslavberan.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Český Caparol s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • Český Caparol s.r.o.
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Kladská
Č.popisné/ č.orientační 5/92
Obec Hradec Králové
PSČ 500 03
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Královehradecký
  • Pardubický
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 07.04.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne