Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Fornax a.s. Karlovy Vary
Právní forma a.s.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chebská
Č.popisné/ č.orientační 282/116
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 06
Stát Česká republika
40522920
DIČ CZ40522920
Email fornax@fornax.cz
Telefon +420 353 403 401
Webové stránky www.fornax.cz
Fax +420 353 563 695
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
CIUR a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
pěnový polystyren
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • CIUR a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Chebská
Č.popisné/ č.orientační 282/116
Obec Karlovy Vary
PSČ 360 06
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Karlovarský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 13.09.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ano
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ano
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne