Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Kovařík Richard
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Závodí
Č.popisné/ č.orientační 382
Obec Nivnice
PSČ 68751
Stát Česká republika
70425931
DIČ CZ7807144620
Email risakov@seznam.cz
Telefon +420 774 506 117
Webové stránky www.ri-stavby.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
URSA CZ Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Výrobci
  • Saint-Gobain Construction Products CZ (ISOVER)
  • URSA CZ
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Závodí
Č.popisné/ č.orientační 382
Obec Nivnice
PSČ 68751
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.01.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne