Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele EKOZIS
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Na Křtaltě
Č.popisné/ č.orientační 980/21
Obec Zábřeh
PSČ 789 01
Stát Česká republika
41031024
DIČ CZ 41031024
Email kubickova@ekozis.cz
Telefon +420 583 411 084
Webové stránky www.ekozis.cz
Fax +420 583 411 084
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
DEK a.s. (skupina DEK) Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
BASF Stavební hmoty ČR Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
SULKO s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Výplně stavebních otvorů - okna/balkonové dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - střešní okna
Dřevěná
Plastová
Ostatní
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Ocelové
Ostatní
Výrobci
  • BASF Stavební hmoty ČR
  • DEK a.s. (skupina DEK)
  • SULKO s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Vikýřovická
Č.popisné/ č.orientační 2
Obec Šumperk
PSČ 789 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Olomoucký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 05.12.1991
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ano