Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Křivoň - instalatérství
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Fučíkova
Č.popisné/ č.orientační 677
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
12663565
DIČ cz530913149
Email petr@krivon.cz
Telefon +420603814854
Webové stránky www.krivon.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Systém vzduch - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Reflex CZ s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Thermona spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
Tempner Solar Systems s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • 4T, a.s.
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • Reflex CZ s.r.o.
  • Tempner Solar Systems s.r.o.
  • Thermona spol. s r.o.
  • VIADRUS závod, ŽDB GROUP a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Fučíková
Č.popisné/ č.orientační 677
Obec Paskov
PSČ 739 21
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 31.07.1992
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne