Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Štefl stavitelství s. r. o
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
Č.popisné/ č.orientační 2136/2
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
28138007
DIČ CZ28138007
Email stefl@stefl-stavitelstvi.cz, stefl.kvalitne@seznam.cz
Telefon +420 773 692 410
Webové stránky www.stefl-stavitelstvi.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BAUMIT spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Tepelně izolační systémy (mimo ETICS)
polystyren
minerální vlna
ostatní
Tepelně izolační omítky
Tepelně izolační obklady
VELUX Česká republika, s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěná
Plastová
Ostatní
KVK PENOPOL CZ s.r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Výrobci
  • BAUMIT spol. s r.o.
  • KVK PENOPOL CZ s.r.o.
  • VELUX Česká republika, s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Plzeňská
Č.popisné/ č.orientační 2311/2a
Obec České Budějovice
PSČ 370 04
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Jihočeský (České Budějovice)
  • Plzeňský
  • Středočeský
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 20.05.2011
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne