Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Petr Kostka
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Nebory
Č.popisné/ č.orientační 279
Obec Třinec
PSČ 73961
Stát Česká republika
40299414
DIČ 6207151038
Email petrkostka.nebory@seznam.cz
Telefon +420 605 142 508
Webové stránky www.km.3nec.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Tempner Solar Systems s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Westech Solar OHG Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
BENEKOVterm s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
ATTACK, s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Plynové kotle
Viessmann spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Atmosferické
Kondenzační
DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Výrobci
  • ATTACK, s.r.o.
  • BENEKOVterm s.r.o.
  • DRAŽICE - Družstevní závody Dražice-strojírna s.r.o.
  • Tempner Solar Systems s.r.o.
  • Viessmann spol. s r.o.
  • Westech Solar OHG
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Nebory
Č.popisné/ č.orientační 279
Obec Třinec
PSČ 73961
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.04.2002
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne