Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele BILAHORKA MICHAL
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice VOJNOVA
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec TÝN NAD VLTAVOU
PSČ 375 01
Stát Česká republika
75432251
DIČ CZ 8504221429
Email BILAHORKA@SEZNAM.CZ
Telefon +420 725 467 685
Webové stránky
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Minerální Vlna
minerální vlna
EXTHERM Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
Výrobci
  • EXTHERM
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice VOJNOVA
Č.popisné/ č.orientační 369
Obec TÝN NAD VLTAVOU
PSČ 375 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihočeský (České Budějovice)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.05.2010
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne