Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Rybar Jan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Jaroslava Haška
Č.popisné/ č.orientační 643/3
Obec Třebíč
PSČ 674 01
Stát Česká republika
67544614
DIČ CZ7107014552
Email jrybar@tiscali.cz
Telefon +420 777 825 744
Webové stránky www.rybartrebic.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Vaillant Group Czech s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • Vaillant Group Czech s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Jaroslava Haška
Č.popisné/ č.orientační 643/3
Obec Třebíč
PSČ 674 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Pardubický
  • Vysočina (Jihlava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 21.08.1998
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne