Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Martin Lisztwan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bystřice
Č.popisné/ č.orientační 912
Obec Bystřice
PSČ 73995
Stát Česká republika
69623155
DIČ CZ7802104981
Email info@chlazeni.eu
Telefon +420 602 833 713
Webové stránky www.chlazeni.eu
Fax +420 558 352 211
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Acond Efektivní využití zdrojů energie
Systém vzduch - voda
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
SPETECH TECHNOLOGY Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
SPETECH TECHNOLOGY
Výrobci
  • Acond
  • Regulus spol. s r.o.
  • SPETECH TECHNOLOGY
  • SPETECH TECHNOLOGY
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bystřice
Č.popisné/ č.orientační 912
Obec Bystřice
PSČ 73995
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Moravskoslezský (Ostrava)
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 01.03.2000
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne