Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Tomáš Mach
Právní forma sdružení
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sluneční
Č.popisné/ č.orientační 787
Obec Velký Osek
PSČ 281 51
Stát Česká republika
71595007
DIČ CZ8106120814
Email magas@seznam.cz
Telefon +420 731 108 707
Webové stránky www.magas.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
BDR Thermea (Czech republic) s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Atmosferické
Kondenzační
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
VIADRUS a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Atmosferické
Kondenzační
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Plynové kotle
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
ATMOS Jaroslav Cankař a syn Efektivní využití zdrojů energie
Kotle na spalování biomasy
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
Kotle na tuhá paliva (mimo kotle na spalování biomasy)
S ruční dodávkou paliva
Se samočinnou dodávkou paliva
DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Bosch Termotechnika s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Se samočinnou dodávkou paliva
Výrobci
  • ATMOS Jaroslav Cankař a syn
  • BDR Thermea (Czech republic) s.r.o.
  • Bosch Termotechnika s.r.o.
  • DAKON divize, Bosch Termotechnika s.r.o.
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
  • VIADRUS a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Sluneční
Č.popisné/ č.orientační 739
Obec Velký Osek
PSČ 281 51
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Pardubický
  • Středočeský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 22.10.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne