Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele FULL PROJECT
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Maltézské nám.
Č.popisné/ č.orientační 537/4
Obec Praha 1
PSČ 11800
Stát Česká republika
27106209
DIČ CZ27106209
Email fullproject@email.cz
Telefon +420 591 120 410
Webové stránky www.fullproject.eu
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
ALUMONT BUILDING a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
Dřevěné
Plastové
Hlinikové
DOVA a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Polystyren
Minerální Vlna
KNAUF INSULATION, spol. s r.o. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
minerální vlna
Rockwool a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
MADT, a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
DOVA a.s. Snižování energetické náročnosti stávajících budov
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS)
Polystyren
Minerální Vlna
Ostatní
Tepelně izolační materiály
minerální vlna
pěnový polystyren
extrudovaný polystyren
tvrdá polyuretanová pěna
fenolická pěna
pěnové sklo
dřevitá vlna
expandovaný perlit
expandovaný korek
dřevovláknité výrobky
Ostatní
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • ALUMONT BUILDING a.s.
  • DOVA a.s.
  • DOVA a.s.
  • KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
  • MADT, a.s.
  • Rockwool a.s.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Palackého
Č.popisné/ č.orientační 689/2
Obec Havířov - Město
PSČ 736 01
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Moravskoslezský (Ostrava)
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 08.12.2003
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne