Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele Taláb Radovan
Právní forma OSVČ
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Záhumenní
Č.popisné/ č.orientační 575
Obec Hrušky
PSČ 691 56
Stát Česká republika
69683549
DIČ cz7403204061
Email talabradovan@centrum.cz
Telefon +420 775 679 109
Webové stránky www.brstop.ic.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
Regulus spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
4T, a.s. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
GIENGER spol. s r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Kondenzační
-- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže -- Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • -- vyberte výrobce nebo vypište jméno výrobce níže --
  • 4T, a.s.
  • GIENGER spol. s r.o.
  • Regulus spol. s r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Záhumenní
Č.popisné/ č.orientační 575
Obec Hrušky
PSČ 691 56
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Jihomoravský (Brno)
  • Královehradecký
  • Olomoucký
  • Zlínský
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 27.04.2001
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne