Základní výpis z listu dodavatele

Identifikační údaje dodavatele
Obchodní firma/název/jméno/ a příjmení dodavatele TermoWatt s.r.o.
Právní forma s.r.o.
Sídlo/místo podnikání(právnícká osoba) /Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Bendlova
Č.popisné/ č.orientační 2237
Obec Česká Lípa
PSČ 47001
Stát Česká republika
28678443
DIČ CZ28678443
Email zacek@termowatt.cz
Telefon +420731659316
Webové stránky www.termowatt.cz
Fax
Osvědčení o zaškolení
Výrobce Technologie
NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Tepelná čerpadla
Systém vzduch - voda
Systém voda - voda
Systém země - voda
Propuls Solar s.r.o. Efektivní využití zdrojů energie
Solární termické kolektory
Ploché
Vakuové trubicové
Výrobci
  • NIBE divize tepelných čerpadel, DZD Strojírna s.r.o.
  • Propuls Solar s.r.o.
Certifikované výrobky dodavatele   Zobrazit seznam výrobků
Pobočky dodvatele
1.
Ulice Bendlova
Č.popisné/ č.orientační 2237
Obec Česká Lípa
PSČ 47001
Stát Česká republika
Oblast působení dodavatele (kraj):
  • Hlavní město Praha
  • Liberecký
  • Pardubický
  • Středočeský
  • Ústecký
Další informace
Datum zahájení podnikání dodavatele 30.10.2008
Certifikáty dodavatele
Certifikát systému managementu kvality dle souboru norem ČSN EN ISO 9000 ne
Certifikát systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14 001 ne
Certifikát EMAS dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009) ne